ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

květen 2019

červen 2019

1.6. svatba
2.6. 7. neděle velikonoční
v 8.45 bohoslužby s Večeří Páně
bohoslužby v Horním Třešňovci od 14h
od 16h v kostele: Nedělní podvečer s poslechem kantáty Johanna Sebastiana Bacha
6.6. výuka náboženství
7.6. koncert od 20h MHF
9.6. Svatodušní neděle
v 8.45 bohoslužby s Večeří Páně, křest
od 16h v kostele: Missa laetare
Josef Vondráček a sopotnická filharmonie
13.6. výuka náboženství
14.6. konfirmandi a mládež pojedou na večer do Pardubic
16.6. Trojiční neděle
v 8.45 bohoslužby Michal Branda
farní cukrárna
bohoslužby v Horním Třešňovci od 14h
20.6. výuka náboženství
staršovstvo (čtvrtek)
21.6. konfirmandi
23.6. 1. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby na závěr školního roku s dětmi
výlet s dětmi
24.6. koncert žáků ZUŠ od 16h
30.6. 2. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby
mládež voda…

Vítejte

na stránkách farního sboru Českobratrské církve Evangelické (ČCE) v Horní Čermné.


Aktuálně

Cukrárna

16. června 2019 13-17h
Pozvánka

Koncert žáků ZUŠ Lanškroun

v kostele 24. 6. 2019 od 16.00

Mezinárodní hudební festival Letohrad 2019

koncert v kostele v Horní Čermné - 7.6.2019
Pozvánka

Missa Laetare - Radostná mše

9. června 2019 od 16:00
v kostele v Horní Čermné
Pozvánka

Sbírka na opravu střechy fary

Sbírka na opravu střechy kostela je již ukončena. Podařilo se vybrat dostatek peněz a oprava střechy je zaplacena.

Kvůli špatnému stavu střechy na faře staršovstvo vyhlásilo sbírku na opravu střechy fary.
Přispět můžete bankovním převodem na účet 128752017/0300, do zprávy pro příjemce je třeba napsat jméno dárce a heslo "Střecha"

voda pro mládež (mladší, starší i nejstarší)

od 30. června do 5. července 2019
Dunajec
Zájemci se můžou hlásit u Matyáše Kellera:
e-mail: matyas.keller@gmail.com nebo telefon: +420 739 244 740

Janovo evangelium 14. kapitola

čtou faráři a farářky chrudimského seniorátu
Video na youtube

Stanovisko Synodní rady

Prohlášení 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické - dopady změn klimatu
Den Země
Vyjáření ke zdanění finančních náhrad
Stanovisko k istambulské úmluvě
Vyznáváme a jsme vděčni

Informace o zpracování osobních údajů

Informace - osobní údaje