ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

prosinec

31.12. od 14.00 procházka a pak posezení na faře
od 18.00 bohoslužby na závěr roku na faře

leden 2019

1.1. v 8.45 novoroční bohoslužby na faře se sv. Večeří Páně - host Pavel Pokorný
6.1. neděle Zjevení Páně
v 8.45 bohoslužby na faře s Večeří Páně
bohoslužby v Horním Třešňovci od 14h
Tříkrálová sbírka – odpoledne
v 17.00 Tříkrálový koncert v kostele
Slávek Klecandr a Jiří Smrž
13.1. neděle Křtu Páně
v 8.45 bohoslužby na faře
18.1. staršovstvo od 19h
19.1. konfirmandi od 18h do neděle
20.1. neděle 2. po Zjevení Páně
v 8.45 bohoslužby – Michal Branda
(bohoslužby v Horním Třešňovci od 14h)
24.1. výuka náboženství ve škole
25.1. setkání pátečníků od 19h
27.1. neděle 3. po Zjevení Páně
v 8.45 bohoslužby
31.1. výuka náboženství ve škole
od 19h setkání 30tníků

Vítejte

na stránkách farního sboru Českobratrské církve Evangelické (ČCE) v Horní Čermné.


Aktuálně

Janovo evangelium 14. kapitola

čtou faráři a farářky chrudimského seniorátu
Video na youtube

Ze zápisů staršovstva - říjen a listopad 2018

zápis 10+11/2018

Stanovisko Synodní rady

Stanovisko k istambulské úmluvě
Vyznáváme a jsme vděčni

Informace o zpracování osobních údajů

Informace - osobní údaje

Sbírka na opravu střechy kostela

Stav sbírky na opravu střechy kostela v k 2.1.2019 je 286 750 Kč.
Přispět můžete i bankovním převodem na účet 128752017/0300, do zprávy pro příjemce je třeba napsat jméno dárce a heslo "Střecha".