ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

červen 2021

6.6. 1. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele se slavením Večeře Páně
vede Petr Šilar
10.6. otevřené setkání na faře od 19h
Domácí hospic - ALFA-OMEGA
Rozhovor se zdravotními sestrami z Charity
12.6. setkání kurátorů v Chrudimi
13.6. 2. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele
Farní cukrárna od 13h do 17h
17.6. setkání "pátečníků"
18.-19.6. mladší mládež v Poličce
20.6. 3. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele s Michalem Brandou
24.6. setkání "třicáníků"
27.6. 4. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele
závěr školního roku
28.6. v 16h koncert žáků ZUŠ

Vítejte

na stránkách farního sboru Českobratrské církve Evangelické (ČCE) v Horní Čermné.


Aktuálně

Farní cukrárna

Farní cukrárna proběhla popáté v neděli 13.6., výtěžek byl 22 000,- a bude rozdělen: na podporu Hospicové péče Alfa-Omega oblastní Charity (16 000,-) a na studium indických dětí, které podporujeme v rámci projektu Adopce na dálku (6 000,-).
Fotky z cukrárny

Bohoslužby v Horní Čermné

Bohoslužby slavíme v kostele každou neděli od 8.45. Dle domluvy jednou měsíčně slavíme bohoslužby pro děti od 10h a pro mládež od 18h. Od května již neplatí omezení počtu účastníků, je třeba jen dodržovat přiměřené rozestupy. Byl zrušen i zákaz hromadného zpěvu (shodou okolností ktátce před Nedělí Cantate). Nadále platí, že farář je připraven sloužit na požádání a po domluvě bohoslužby a pobožnosti i v jiných časech - ve svátky i ve všední dny - v kostele, na faře, v domácnostech i venku s respektem k platným nařízením. Sami kvůli tomu můžete faráře kontaktovat nebo o to někoho požádat. (tel 737642886) Doporučujeme i možnost domluvit si s farářem osobní návštěvu a rozhovor (případně i rozhovor telefonický).

Koncert žáků ZUŠ

28.6.2021 od 16h
v evangelickém kostele v Horní Čermné

Jeronýmova jednota 2021

Leták

Slovo na neděli

Česká televize - bohoslužba ČCE (Jan Keřkovský)
Zvukový záznam bohoslužbe 10.1.2021.
Slovo na neděli 3. 1. 2021
Slovo na neděli 29. 11. 2020
Slovo na neděli 22. 11. 2020
Slovo na neděli 15. 11. 2020
Slovo na neděli 8. 11. 2020 - Michal Branda
Slovo na neděli 1. 11. 2020 - Gabriela Ďurašková
Slovo na neděli 25. 10. 2020
Slovo na neděli 18. 10. 2020

Stanovisko Synodní rady

Poselství synodu
Minuta ticha za oběti pandemie
Vzkaz ČCE lidem v první linii
Veřejná výzva k podpoře lidských práv v Bělorusku
Hlavu vzhůru
Vyjádření synodní rady k výhrůžkám na brněnské mešitě
Prohlášení 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické - dopady změn klimatu
Den Země
Vyjádření ke zdanění finančních náhrad
Stanovisko k istambulské úmluvě
Vyznáváme a jsme vděčni

Adopce na dálku

Adopce na dálku z Čermné
Dopisy od adoptovaných dětí

Evangelický audioarchiv

audioarchiv - úvahy, písně, načtené knížky aj.

Český rozhlas Pardubice - výlet do Horní Čermné

Pořad Šárky Kuchtové

Sbírka na opravu střechy fary

Díky vaší štědré finanční podpoře je střecha fary kompletně dokončena. Moc děkujeme.

Na výměnu střešní krytiny čekají ještě stříšky přístavby věže kostela a lemování říms a parapetů na věži kostela. Cenová nabídka včetně lešení je asi 280 tisíc. Proto sbírka pod názvem "střecha" ještě pokračuje.

Janovo evangelium 14. kapitola

čtou faráři a farářky chrudimského seniorátu
Video na youtube

Informace o zpracování osobních údajů

Informace - osobní údaje