ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

duben 2020

3.4. Whatsapp - setkání konfirmandů
5.4. květná neděle
texty: Matouš 21,1-11
Filipským 2,5-11
9.4. Zelený čtvrtek
texty: Jan 13,1-15
Žalm 116
Exodus 12,1-8+11-14
1Korinstským 11,23-26
10.4. Velký pátek
texty: Jan 18,1-19,42
Žalm 31
Iz 52,13-53,12
Židům 4,14-16 + 5,7-9
12.4. Velikonoční Neděle
texty: Jan 20,1-9
Žalm 118
Koloským 3,1-4
19.4. 2. neděle velikonoční
texty: Jan 20,19-31
Žalm 118
1 Petrova 1,3-9
26.4. 3. neděle velikonoční
texty: Lk 24,13-35
Žalm 16
1 Petrova 1,17-21

Vítejte

na stránkách farního sboru Českobratrské církve Evangelické (ČCE) v Horní Čermné.


Aktuálně

Velikonoční dopis

Velikonoční dopis
Osobní rozhovory s farářem Jakubem Kellerem jsou možné i po telefonu - 737 642 886.

Velikonoční týden

Pro Svatý týden nabízíme k poslechu

1. varhany - Daniel Dušek
W.A. Mozart - Fuga in g-moll, KV 154 (385k)
F. Fiala - Téma a variace II. na píseň Kristus příklad pokory
P. G Petersson - Alleluia z varhanní mše
nahráno 3.4.2020 v kostele v Horní Čermné

2. písně
Kristus příklad pokory
Žalm 22
V noci té
Buď Bohu všechna chvála
nahráno 3.4.2020 v kostele v Horní Čermné

3. modlitby z Taizé
Laudemus Deum; Benedictus qui veni; Jesus Christ bread of life; In manus tuas, Pater; Jesus, remember me; Christe, lux mundi; Surrexit Dominus vere
nahráno 3.4.2020 v kostele v Horní Čermné

4. čtení evangelia - Jakub Keller
na Květnou neděli
na Zelený čtvrtek
na Velký pátek
na Velikonoční neděli

5. Matoušovy pašije - Johanna Sbastiana Bacha (2h 35min)
YouTube
Spotify

6. čtení pašijí podle Marka - Michal Branda a Václav Uhlíř varhany
pašije dle Marka
nahráno 4.4.2020 v kostele v Pardubicích

7. Pro osobní ztišení a modlitby bude kostel v Horní Čermné otevřen od Květné neděle do velikonočního pondělí v čase od 6.00 do 22.00.

Bohoslužby on-line

Můžete využít přenášených bohoslužeb či jejich záznamů z různých míst - ZDE.
A zde.

Můžete si poslechnout pravidelné denní úvahy - tady.

Pastýřský list synodního seniora.

Čajovna

zrušena
sobota 28.3.2020 14:00-18:00 na faře
Pozvánka s podrobnostmi

Sborový výlet do Číčova (Slovensko)

zrušen
Informace ke sborovému výletu
25.-26.4.2020

Sbírka na opravu střechy fary

Sbírka na opravu střechy kostela je již ukončena. Podařilo se vybrat dostatek peněz a oprava střechy je zaplacena.

Kvůli špatnému stavu střechy na faře staršovstvo vyhlásilo sbírku na opravu střechy fary.
Přispět můžete bankovním převodem na účet 128752017/0300, do zprávy pro příjemce je třeba napsat jméno dárce a heslo "Střecha"

Janovo evangelium 14. kapitola

čtou faráři a farářky chrudimského seniorátu
Video na youtube

Stanovisko Synodní rady

Hlavu vzhůru
Vyjádření synodní rady k výhrůžkám na brněnské mešitě
Prohlášení 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické - dopady změn klimatu
Den Země
Vyjádření ke zdanění finančních náhrad
Stanovisko k istambulské úmluvě
Vyznáváme a jsme vděčni

Informace o zpracování osobních údajů

Informace - osobní údaje