ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

září 2018

2.9. 14. Neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby
den otevřených setkání
7.9. staršovstvo 19h
9.9. neděle 15. po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele
začne Nedělní škola
16.9. neděle 16. po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele
od 14h v Horním Třešňovci
20.9. začne pravidelná výuka náboženství
23.9. neděle 17. po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele s Michalem Brandou
odpoledne v LDN
27.9. třicátníci
27.-30.9. celocírkevní setkání v Pardubicích
30.9. neděle 18. po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele

Vítejte

na stránkách farního sboru Českobratrské církve Evangelické (ČCE) v Horní Čermné.


Aktuálně

Panáčkové

Obrazy Hany Voříškové
v evangelickém kostele v Horní Čermné
otevřeno každou neděli do konce října 2018
Pozvánka

Radujme se vždy společně

100 let výročí církve
Pardubice 27.-30.září
Program

Divadelní spolek Vicena

4.10.2018 od 19h
pásmo veršů - "národní ironikové"
Leták

Stanovisko Synodní rady - červenec 2018

Stanovisko

Informace o zpracování osobních údajů

Informace - osobní údaje

Sbírka na opravu střechy kostela

Stav sbírky na opravu střechy kostela v k 24.8.2018 je 244 000 Kč.
Přispět můžete i bankovním převodem na účet 128752017/0300, do zprávy pro příjemce je třeba napsat jméno dárce a heslo "Střecha".

Ze zápisu staršovstva - září 2018

zápis