Otevřené setkání na faře - ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

červen 2021

6.6. 1. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele se slavením Večeře Páně
vede Petr Šilar
10.6. otevřené setkání na faře od 19h
Domácí hospic - ALFA-OMEGA
Rozhovor se zdravotními sestrami z Charity
12.6. setkání kurátorů v Chrudimi
13.6. 2. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele
Farní cukrárna od 13h do 17h
17.6. setkání "pátečníků"
18.-19.6. mladší mládež v Poličce
20.6. 3. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele s Michalem Brandou
24.6. setkání "třicáníků"
27.6. 4. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby v kostele
závěr školního roku
28.6. v 16h koncert žáků ZUŠ

Otevřené setkání na faře
v Horní Čermné

zvukové záznamy a prezentace z některých Otevřených setkání na faře
14.11. 2014 - Lukáš Brábník - Mapování českých zemí
2012 - Radomil Jindra - konec společensví i konfliktu
(Prezentace sloužila jako kostra a obrazový doprovod otevřeného setkání. Bez doprovodného slova je tedy pouhým torzem, a je k ní tedy nutné tak přistupovat.)

21.04. 2009 - Daniel Dušek - Významy církevního roku