Staršovstvo - ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

březen 2023

19.3. 4. neděle v postním období
v 8.45 bohoslužby na faře
výroční sborové shromáždění s volbou části staršovstva
společný oběd
21.3. kavárnička 9.30
22.3. chrámový sbor 17.30
23.3. výuka náboženství ve škole
od 18h Hovory o víře pro dospělé
24.3. od 19h mládež
26.3. 5. neděle v postním období
(posun času) v 8.45 bohoslužby na faře
30.3. výuka náboženství ve škole
od 18h Hovory o víře pro dospělé
1.4. modlitba pokání od 19h v kostele
2.4. Květná neděle
v 8.45 bohoslužby v kostele se sv. Večeří Páně
po bohoslužbách výlet s nedělkou
4.4. kavárnička s Martou Kovářovou od 9.30
5.4. chrámový sbor 17.30
6.4. Zelený čtvrtek - památka Poslední večeře
od 18h bohoslužby a večeře na faře
7.4. Velký pátek
od 10h křížová cesta
od 18h nešporní bohoslužby s chrámovým sborem
s kázáním Pavla Vychytila
9.4. Velikonoční neděle
vigilie 4.30 od fary
v 8.45 bohoslužby v kostele
se sv. Večeří Páně, s chrámovým sborem
10.4. Velikonoční pondělí
v 8.45 bohoslužby s hudbou
s Matyášem a Jakubem
13.4. výuka náboženství ve škole
soustředníci od 19h
14-16.4. výjezdní staršovstvo Herlíkovice
15.4. konfirmandi
16.4. druhá neděle velikonoční
v 8.45 bohoslužby v kostele s Gabrielou Ďuraškovou
18.4. kavárnička 9.30
20.4. výuka náboženství ve škole
23.4. 3. neděle velikonoční
v 8.45 bohoslužby v kostele s Michalem Brandou
22.-28.4. farářova dovolená
30.4. 4. neděle velikonoční
v 8.45 bohoslužby v kostele s Petrem Šilarem
od 17h koncert Avonotaj

Staršovstvo

Příští schůze staršovstva:
datumčasvedenípoznámka
10.3.202319hLukáš

Starosti starších

Starosti starších

Manuál pro presbyterky a presbytery sborů

Manuál pro presbyterky a presbytery sborů

Ze zápisu staršovstva

Farní sbor v Horní Čermné spolu se svým farářem touží vytvářet společenství sboru, kde se bude každý cítit přijímán ve své jedinečnosti.

Chceme se shromažďovat jako společenství, které vítá lidskou rozmanitost. Chceme se podílet na vytváření místa, kde se mohou lidé jakékoli víry - nebo i lidé nevyznávající žádnou víru - setkávat v naslouchání, rozhovoru, v otevřenosti otázkám, v radosti a v modlitbě. Chceme být solidární s lidmi, kteří se z nějakých důvodů ocitli v mimořádné životní situaci nebo na okraji společnosti.

Odpovědnost za toto poslání přijali spolu s farářem členové STARŠOVSTVA

staršovstvo
Staršovstvo 2021


staršovstvo
Staršovstvo 2017


staršovstvo
Staršovstvo 2011

Členy staršovstva jsou:
Brábník Lukáš (do roku 2029)
Brábník Martin (do roku 2029)
Carda Jan (do roku 2026)
Dřímalová Eugenie (do roku 2029)
Dušek Daniel (do roku 2026)
Hlávka Jan (do roku 2026)
Jindra Radomil (do roku 2029)
Kačenová Jiřina (do roku 2029)
Marek Jiří (do roku 2026)
Polanská Monika (do roku 2029)
Schindler Jan (do roku 2029)
Spáčilová Markéta (do roku 2029)
Šilar Ladislav (do roku 2026)
Šilarová Hana (do roku 2026)
Šilarová Renata (do roku 2026)
Vacenovský Tomáš (do roku 2029)
Keller Jakub (farář)

Náhradníci:
Vychytil Pavel
Švandová Justýna