Varhany - ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

listopad 2022

1.11. kavárnička od 9.30
3.11. výuka náboženství ve škole
od 18h Hovory o víře pro dospělé
5.11. konvent
6.11. 21. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby se slavením Večeře Páně
10.11. výuka náboženství ve škole
od 18h Hovory o víře pro dospělé
11.11. staršovstvo
13.11. 22. neděle po sv. Trojici
v 8.45 bohoslužby s Michalem Brandou
15.11. kavárnička na faře od 9.30
17.11. střední generace
19.11. konfirmandi
20.11. poslední neděle církevního roku
v 8.45 bohoslužby
24.11. výuka náboženství ve škole
od 18h Hovory o víře pro dospělé
27.11. první neděle adventní
v 8.45 bohoslužby se slavením Večeře Páně
29.11. kavárnička od 9.30

prosinec 2022

1.12. výuka náboženství ve škole
od 18h Hovory o víře pro dospělé
2.12. Roráta 6.00
pátečníci 19.00
4.12. 2. neděle adventní
v 8.45 bohoslužby
5.12. pastorálka Pardubice
8.12. výuka náboženství ve škole
od 18h Hovory o víře pro dospělé
9.12. Roráty 6.00
staršovstvo 18h resp 19h
10.12. konfirmandi od 18h
11.12. 3. neděle adventní
v 8.45 bohoslužby s Michalem Brandou
14.12. chrámový sbor 17.30
15.12. výuka náboženství ve škole
od 18h Hovory o víře pro dospělé
17.12. chrámový sbor 18.00
18.12. 4. neděle adventní
v 8.45 bohoslužby s dětmi Nebe a země na dotek
v 18.00 nešpory s chrámovým sboremk
25.12. 1. svátek vánoční - neděle
v 8.45 bohoslužby se slavením Večeře Páně
26.12. 2. svátek vánoční
v 8.45 bohoslužby se slavením Večeře Páně
31.12. venkovní bohoslužba u Danova kříže v 15h
1.1. nedělní novoroční bohoslužby
v 8.45 se slavením Večeře Páně

Varhany

Varhany umístěné v čermenském evangelickém kostele jsou dvoumanuálové s pneumatickou trakturou. Jsou vybaveny 18 rejstříky a pedálem. Mají sice nepodloženou, ale zajímavou historii. Byly vyrobeny firmou Jan Tuček Kutná Hora v roce 1915 a byly údajně určeny pro ruského cara Mikuláše II. Když byly odeslány na dlouhou cestu, zuřila 1. světová válka a v Rusku vypukla revoluce a varhany se do carského paláce nedostaly, ale zůstaly v Čermné.

Varhanní stroj je zasazen do starší varhanní skříně z roku 1858 pocházející z předchozích varhan vyrobených Eduardem Hanischem z králické varhanářské dílny. Skříň je svojí zdobností výrazně inspirována staršími barokními formami. Zvukově odpovídají pojetí varhanní hry v době svého vzniku, a tudíž jsou vhodné pro interpretaci skladeb z období romantismu a hudby 20. století. V roce 2001 byla v rámci restaurátorských prací v interiéru kostela obnovena původní barevnost varhanní skříně z roku 1858.

Varhany v Čermné slouží převážně k bohoslužebným účelům. Ale pravidelně již několik let se zde konají koncerty varhanní hudby v rámci Mezinárodního letohradského festivalu. Hrálo zde již mnoho vynikajících umělců. Všichni si nástroj chválili, hrálo se jim v Čermné dobře.