Varhany - ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

březen 2023

19.3. 4. neděle v postním období
v 8.45 bohoslužby na faře
výroční sborové shromáždění s volbou části staršovstva
společný oběd
21.3. kavárnička 9.30
22.3. chrámový sbor 17.30
23.3. výuka náboženství ve škole
od 18h Hovory o víře pro dospělé
24.3. od 19h mládež
26.3. 5. neděle v postním období
(posun času) v 8.45 bohoslužby na faře
30.3. výuka náboženství ve škole
od 18h Hovory o víře pro dospělé
1.4. modlitba pokání od 19h v kostele
2.4. Květná neděle
v 8.45 bohoslužby v kostele se sv. Večeří Páně
po bohoslužbách výlet s nedělkou
4.4. kavárnička s Martou Kovářovou od 9.30
5.4. chrámový sbor 17.30
6.4. Zelený čtvrtek - památka Poslední večeře
od 18h bohoslužby a večeře na faře
7.4. Velký pátek
od 10h křížová cesta
od 18h nešporní bohoslužby s chrámovým sborem
s kázáním Pavla Vychytila
9.4. Velikonoční neděle
vigilie 4.30 od fary
v 8.45 bohoslužby v kostele
se sv. Večeří Páně, s chrámovým sborem
10.4. Velikonoční pondělí
v 8.45 bohoslužby s hudbou
s Matyášem a Jakubem
13.4. výuka náboženství ve škole
soustředníci od 19h
14-16.4. výjezdní staršovstvo Herlíkovice
15.4. konfirmandi
16.4. druhá neděle velikonoční
v 8.45 bohoslužby v kostele s Gabrielou Ďuraškovou
18.4. kavárnička 9.30
20.4. výuka náboženství ve škole
23.4. 3. neděle velikonoční
v 8.45 bohoslužby v kostele s Michalem Brandou
22.-28.4. farářova dovolená
30.4. 4. neděle velikonoční
v 8.45 bohoslužby v kostele s Petrem Šilarem
od 17h koncert Avonotaj

Varhany

Varhany umístěné v čermenském evangelickém kostele jsou dvoumanuálové s pneumatickou trakturou. Jsou vybaveny 18 rejstříky a pedálem. Mají sice nepodloženou, ale zajímavou historii. Byly vyrobeny firmou Jan Tuček Kutná Hora v roce 1915 a byly údajně určeny pro ruského cara Mikuláše II. Když byly odeslány na dlouhou cestu, zuřila 1. světová válka a v Rusku vypukla revoluce a varhany se do carského paláce nedostaly, ale zůstaly v Čermné.

Varhanní stroj je zasazen do starší varhanní skříně z roku 1858 pocházející z předchozích varhan vyrobených Eduardem Hanischem z králické varhanářské dílny. Skříň je svojí zdobností výrazně inspirována staršími barokními formami. Zvukově odpovídají pojetí varhanní hry v době svého vzniku, a tudíž jsou vhodné pro interpretaci skladeb z období romantismu a hudby 20. století. V roce 2001 byla v rámci restaurátorských prací v interiéru kostela obnovena původní barevnost varhanní skříně z roku 1858.

Varhany v Čermné slouží převážně k bohoslužebným účelům. Ale pravidelně již několik let se zde konají koncerty varhanní hudby v rámci Mezinárodního letohradského festivalu. Hrálo zde již mnoho vynikajících umělců. Všichni si nástroj chválili, hrálo se jim v Čermné dobře.