Velikonoční dopis 2006 - ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

Velikonoční dopis

duben 2006

To, co je ve Vás zdánlivě nejslabší a nejasné, je nejsilnější a nejodhodlanější.

(Chalíl Džibrán)

Milí přátelé,
těšíme se spolu s Vámi na Velikonoce. Těšíme se na to, že máme před sebou čas, kdy se proměňuje náš vztah s Bohem, s lidmi okolo nás i náš vztah k sobě samým. Přejeme Vám, abyste v tomto čase a velikonočních událostech nalézali posilu, nové výhledy, rozhodující setkání a radost.
Vaše staršovstvo


Velikonoční Bohoslužby

v Horní Čermné
Květná neděle 9.4.v 8.45 h
Zelený čtvrtek 13.4.v 18.00 h, na faře okolo stolu památka poslední večeře
Velký pátek 14.4.v 8.45 h na faře s vysluhováním sv. Večeře Páně
v 18.00 h bohoslužby v kostele s večeří Páně
Velikonoční neděle 16.4.v 8.45 h v kostele - sv. Večeře Páně
Velikonoční pondělí 12.4.v 8.45 h na faře
v Horním Třešňovci
Velikonoční neděle 16.4.ve 14.00 h s vysluhováním sv. Večeře Páně

Doba velikonoční pokračuje každou neděli až k svátku
Nanebevstoupení Páně (čtvrtek 25. května - bohoslužby v 18.00 h)
Svatodušní neděli (4. června - bohoslužby v 8.45 h)

Kostel

Milí přátelé, při výročním sborovém shromáždění (5.3.06) jsme hovořili o tom, co jsme společně prožili v loňském roce a co máme před sebou. Zmíním zde ještě jednou práci na interiéru našeho kostela. V listopadu loňského roku jsme sami otloukli vlhké omítky a začali odstraňovat lak z kamenných veřejí a sloupů. Zadali jsme firmě nové elektrorozvody, omítání a obložení spodní části zdiva. Po velikonočních svátcích se bude kostel malovat podle návrhu ak. malířky a restaurátorky Veroniky Balcarové, který před rokem přijalo sborové shromáždění.

Rádi bychom Vás poprosili o pomoc při následujících pracech:

Vaše pomoc by mohla výrazně snížit finanční náklady a zpříjemnit vztah k místu, které máme za své.

Rozpočet na práce v interiéru kostela je 589.000,- Kč (omítky, elektroinstalace, lešení, malování, odstraňování nátěrů, povrchová úprava pískovce, lavic, oken). Rádi bychom dále vylepšili osvětlení v kostele a podle finančních možností dokupovali topná tělesa do lavic. Z celocírkevních prostředků jsme dostali dar 150.000,- Kč a příslib půjčky, žádáme o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje. Většina finančních nákladů bude ovšem hrazena z našich sbírek a darů. Prosíme Vás proto, abyste na sbírky pamatovali.

Připomínáme, že jsou-li Vaše saláry a dary (např. na interiér kostela a další potřeby) evidovány pod Vaším jménem, můžete si je odečíst z daňového základu, až budete platit daň z příjmu. Vydáme Vám k tomu na požádání příslušné potvrzení pro finanční úřad.

Děkujeme Vám za vše, co pro svůj sbor děláte, že na něj myslíte a že nesete i jeho starosti.

Co chystáme

21.-22. dubna cestu do Oswetimi a Krakowa, na kterou se můžete přihlásit; více informací získáte u Veroniky Jindrové nebo na faře

letní pobyty

Zveme Vás na pravidelná setkání, jsou otevřená i Vám.

 • středa 18.00 příprava ke křtu a konfirmaci
 • čtvrtek 18.00 biblická hodina pro dospělé
 • pátek
 • sobota 18.00 chrámový pěvecký sbor (příp. v pátek)
 • Rozhovory s farářem a návštěvy se konají většinou podle dohody a podle toho, jak k nim sami dáte podnět. Podobně i přípravy dospělých ke křtu, pokřestní katecheze, příprava snoubenců ke svatbě a další doprovázení.

  Přejeme Vám požehnané Velikonoce za staršovstvo

  za staršovstvo

  Jakub Keller
  farář
  Jiří Marek
  kurátor
  Hana Šilarová
  místokurátorka