Z historie- ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

únor 2024

1.2. výuka náboženství ve škole
Hovory o víře pro dospělé od 18h
setkání střední generace 19.30
2.2. setkání s dětmi na faře od 13h
pátečníci od 19h
4.2. 5. neděle po Zjevení Páně
v 9h bohoslužby na faře se slavením Večeře Páně
8.2. výuka náboženství ve škole
Hovory o víře pro dospělé od 18h
9.2. staršovstvo
10.2. konfirmandi od 18h
11.2. neděle masopustní
v 9h bohoslužby na faře
14.00 bohoslužby v Pardubicích Theofil
14.2. popeleční středa
15.2. výuka náboženství ve škole
zkouška zpěvu od 16:30
Hovory o víře pro dospělé od 18h
16-18.2. zimní setkání seniorátní mládeže v HČ
18.2. 1. neděle v postním období
v 9h bohoslužby V KOSTELE
se slavením Večeře Páně s mládeží
20.2. kavárnička 9.30
22.2. výuka náboženství ve škole
Hovory o víře pro dospělé od 18h
setkání staršovstev HČ+Letohrad 19.30
25.2. 2. neděle v postním období
v 9h bohoslužby s Michalem Brandou
bohoslužby a pastorace v Žamberku od 13.30
29.2. výuka náboženství ve škole
zkouška zpěvu od 16:30

Z historie

Historie evangelické církve v Čermné

Publikace Historie evangelické církve v Čermné je již rozebraná. Zde je pro zájemce dostupná alespoň v pdf verzi. Práce není prostá určitých chyb, ledacos by se do ní také dalo doplnit. Jako základní ucelený přehled o minulosti evangelíků v Čermné ale stále může docela dobře posloužit.
V listopadu 2021 Radomil Jindra, radekjindra@seznam.cz

Recenze Daniela Duška ve formátu .doc.

knizka

Zpráva z báně

 • Zpráva do báně z roku 2007
 • Historie sboru

  Sbor církve reformované v Čermné byl založen 15.5.1782 po vydání Tolerančního patentu císařem Josefem II. Až tehdy se mohli tajní vyznavači pravdy Boží přihlásit k evangelické reformované církvi v návaznosti na dědictví a odkaz Jednoty českých bratří, jejíž členové byli i na Lanškrounsku po r. 1622 krutě pronásledováni. Mnozí z nich se ovšem již vystěhovali do ciziny - z Čermné především do Rixdorfu u Berlína.

  V roce 1790 byl proveden první soupis členů sboru, podle kterého bylo v Čermné, Nepomuku, Herboticích, Třešňovci a Dobrouči 395 evangelických duší ve 100 rodinách. Bohoslužby se konaly nejprve po domech - v Čermné č. 156 a 114. První vysluhování svaté Večeře Páně bylo v prosinci 1782 od Františka Kovacse, faráře v Krouně. První český farář Jiří Opočenský se zasloužil o zřízení církevní školy, kde začalo první vyučování v r. 1808.

  Do dnešního dne působilo ve sboru v Horní Čermné 19 kazatelů a jedna kazatelka.

  období farář počet let
  1783-1789 Samuel Szüts 6
  1789-1792 Štěpán Szeremley 3
  1793-1802 Tomáš Kovács 9
  1802-1805 Martin Kover 3
  1807-1811 Jiří Opočenský 4
  1811-1821 Josef Gerža 10
  1821-1824 Josef Bory 3
  1824-1859 František Filipi 35
  1859-1862 Josef Šiler 3
  1863-1887 Čeněk Juren 24
  1887-1905 Jindřich Vilém Molnár 18
  1905-1911 František Mikšovský 6
  1911-1922 Ladislav Řepa 11
  1922-1936 Karel Balcar 14
  1936-1939 Bohumír Koutný 3
  1939-1948 Bedřich Trégl 9
  1948-1986 Jiří Carda 38
  1987-1988 Dagmar Ondříčková 1
  1989-1996 Miroslav Hejl 7

  Po dvacetiměsíčním administrování sboru farářem Pavlem Rumlem z Letohradu nastoupil v září 1998 farář Jakub Keller.

  Historie kostela

  Původní chrám Páně byl dřevěný, postavený v r. 1788 asi v té podobě jako je chrám nynější. Byl ovšem o mnoho menší, jeho délka odpovídala vzdálenosti tří prostředních oken dnešního chrámu.

  Ve druhé polovině 90. let nalezl dlouholetý kurátor sboru František Šilar plány a dokumenty týkající se stavby tohoto kostelíka, na veřejnost se dostaly ale až v srpnu 2010. Podle těchto plánů byl dřevěný kostel asi 17 metrů dlouhý, 10,7 metrů široký a 11,8 metrů vysoký. Podle účtů ze stavby se usuzuje, že byl spíše tmavý - světlý model je méně pravděpodobný.
  (kliknutím na obrázek spustíte stahování)

  Po necelých 50ti letech jeho užívání se navzdory tehdejší chudobě sboru "dne 21. července r.  1833 smluvili údové církve, starý dřevěný chrám rozebrati a na místě jeho nový zděný postaviti".

  Po důkladných přípravách se začalo stavět těsně vedle dřevěného kostelíka, který sloužil až do 7.října 1838. Jako stavitel a zednický mistr byl povolán Matěj Arcta ze Žichlínka, který začal vyměřovat základy 12. července r. 1836. Jak uvádí tehdejší kurátor František Dušek č. 166, stavěl jej s partou německých zedníků. Místní členové sboru se při práci značně přičinili - zvláště v pracech truhlářských, tesařských, zámečnických a kovářských. Úhelný kámen byl položen 18. července z dolní strany v rohu pod kulatinou za asistence tehdejšího faráře.

  První bohoslužby v novém kostele se konaly 21.října a o týden později 28. října 1838 byl vysvěcen důstojným panem seniorem Karlem Nagy a ostatními šesti kazateli. Text kázání proneseného v němčině byl vzat z 8. verše 26. žalmu: "Hospodine, jáť miluji obydlí domu tvého, a místo příbytku slávy tvé."

  Za nemalých problémů s financováním stavby kostela se pak dodělávaly zbylé drobnosti až do roku 1840. Věž ke kostelu tehdy nebylo možné přistavět, pro ni se staršovstvo rozhodlo v r. 1884.

  Z dalších prací pak stojí za zmínku oprava fasády kostela v r. 1968, vymalování vnitřku kostela, které navrhl v r. 1981 Miroslav Rada původně s červeným křížem umístěným v kulatině, v r. 1984 byla věž pokryta plechem.

  Historie fary

  Brzy po stavbě dřevěného tolerančního kostela byla nad ním při cestě v r. 1789 postavena ze zbytku dříví malá dřevěná fara nákladem 597 zl 58 kr. Po třiceti letech za faráře Gerzy byla na jejím místě postavena přízemní fara z kamene, neboť ona dřevěná byla uznána jako "velmi chatrná".

  V roce 1889 za působení faráře J. V. Molnára pak bylo usneseno o postavení nové fary. Sbor byl tehdy předchozí stavbou věže kostela, koupí statku a hospody, pořízením varhan a zvonů finančně zcela vyčerpán, a proto bylo rozhodování o velikosti fary plné dohadů. Nakonec se začalo stavět v r. 1893. V dalším roce byla fara dostavěna nákladem 9000 zlatých a začala sloužit svému účelu.

  V r. 1948 za působení faráře Jiřího Cardy byl ze tří místností v 1. patře upraven bohoslužebný sál, který byl používán v zimních měsících až do roku 1997. Jedna místnost byla také na čas pronajata dětské poradně. V r. 1976 byla opravena střecha a venkovní omítky.

  Během posledních tří let se staršovstvo intenzivně zabývalo přestavbou fary, která začala koncem října r. 1997 v době, kdy byl sbor administrován z Letohradu. Fara byla upravena do dnešní podoby neobyčejnou rychlostí, která byla umožněna především díky píli a obětavosti členů a přátel sboru, a také díky prodeji bývalé fary a těžbě lesa v Čenkovicích. V patře byl vybudován byt pro kazatele a dva hostinské pokoje s příslušenstvím. V přízemí jsou sborové místnosti a kancelář. Celá budova byla opatřena novými rozvody a novou omítkou. To vše nákladem 3 milionů korun. Již koncem srpna 1998 se tak mohl na faru nastěhovat nový farář sboru s rodinou.