Z historie- ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

září 2019

6.9. staršovstvo 19h
7.9. svatba
8.9. neděle
v 8.45 bohoslužby
v LDN od 13.30
15.9. neděle - křestní
v 8.45 bohoslužby
v Horní Třešňovci od 14.00
19.9. začne výuka náboženství ve škole
22.9. neděle
bohoslužby v 8.45 s Michalem Brandou
26.9. výuka náboženství ve škole
setkání 30tníků
27.9. setkání konfirmandů
29.9. neděle
bohoslužby v 8.45

říjen 2019

3.10. výuka náboženství ve škole
od 19h – otevřené setkání s Michaelou Kroulíkovou
4.10. staršovstvo
6.10. Neděle Díkčinění
bohoslužby v 8.45 s Večeří Páně
v Horním Třešňovci od 14.00

Z historie

Historie evangelické církve v Čermné

V srpnu 2008 jsme vydali knížku pana učitele Radomila Jindry, která zpracovává dějiny evangelické církve v Čermné. Je možné jí objednat na adrese horni-cermna@evangnet.cz. Cena publikace je 100 Kč.

Recenze Daniela Duška ve formátu .doc.

knizka

Zpráva z báně

 • Zpráva do báně z roku 2007
 • Historie sboru

  Sbor církve reformované v Čermné byl založen 15.5.1782 po vydání Tolerančního patentu císařem Josefem II. Až tehdy se mohli tajní vyznavači pravdy Boží přihlásit k evangelické reformované církvi v návaznosti na dědictví a odkaz Jednoty českých bratří, jejíž členové byli i na Lanškrounsku po r. 1622 krutě pronásledováni. Mnozí z nich se ovšem již vystěhovali do ciziny - z Čermné především do Rixdorfu u Berlína.

  V roce 1790 byl proveden první soupis členů sboru, podle kterého bylo v Čermné, Nepomuku, Herboticích, Třešňovci a Dobrouči 395 evangelických duší ve 100 rodinách. Bohoslužby se konaly nejprve po domech - v Čermné č. 156 a 114. První vysluhování svaté Večeře Páně bylo v prosinci 1782 od Františka Kovacse, faráře v Krouně. První český farář Jiří Opočenský se zasloužil o zřízení církevní školy, kde začalo první vyučování v r. 1808.

  Do dnešního dne působilo ve sboru v Horní Čermné 19 kazatelů a jedna kazatelka.

  období farář počet let
  1783-1789 Samuel Szüts 6
  1789-1792 Štěpán Szeremley 3
  1793-1802 Tomáš Kovács 9
  1802-1805 Martin Kover 3
  1807-1811 Jiří Opočenský 4
  1811-1821 Josef Gerža 10
  1821-1824 Josef Bory 3
  1824-1859 František Filipi 35
  1859-1862 Josef Šiler 3
  1863-1887 Čeněk Juren 24
  1887-1905 Jindřich Vilém Molnár 18
  1905-1911 František Mikšovský 6
  1911-1922 Ladislav Řepa 11
  1922-1936 Karel Balcar 14
  1936-1939 Bohumír Koutný 3
  1939-1948 Bedřich Trégl 9
  1948-1986 Jiří Carda 38
  1987-1988 Dagmar Ondříčková 1
  1989-1996 Miroslav Hejl 7

  Po dvacetiměsíčním administrování sboru farářem Pavlem Rumlem z Letohradu nastoupil v září 1998 farář Jakub Keller.

  Historie kostela

  Původní chrám Páně byl dřevěný, postavený v r. 1788 asi v té podobě jako je chrám nynější. Byl ovšem o mnoho menší, jeho délka odpovídala vzdálenosti tří prostředních oken dnešního chrámu.

  Ve druhé polovině 90. let nalezl dlouholetý kurátor sboru František Šilar plány a dokumenty týkající se stavby tohoto kostelíka, na veřejnost se dostaly ale až v srpnu 2010. Podle těchto plánů byl dřevěný kostel asi 17 metrů dlouhý, 10,7 metrů široký a 11,8 metrů vysoký. Podle účtů ze stavby se usuzuje, že byl spíše tmavý - světlý model je méně pravděpodobný.
  (kliknutím na obrázek spustíte stahování)

  Po necelých 50ti letech jeho užívání se navzdory tehdejší chudobě sboru "dne 21. července r.  1833 smluvili údové církve, starý dřevěný chrám rozebrati a na místě jeho nový zděný postaviti".

  Po důkladných přípravách se začalo stavět těsně vedle dřevěného kostelíka, který sloužil až do 7.října 1838. Jako stavitel a zednický mistr byl povolán Matěj Arcta ze Žichlínka, který začal vyměřovat základy 12. července r. 1836. Jak uvádí tehdejší kurátor František Dušek č. 166, stavěl jej s partou německých zedníků. Místní členové sboru se při práci značně přičinili - zvláště v pracech truhlářských, tesařských, zámečnických a kovářských. Úhelný kámen byl položen 18. července z dolní strany v rohu pod kulatinou za asistence tehdejšího faráře.

  První bohoslužby v novém kostele se konaly 21.října a o týden později 28. října 1838 byl vysvěcen důstojným panem seniorem Karlem Nagy a ostatními šesti kazateli. Text kázání proneseného v němčině byl vzat z 8. verše 26. žalmu: "Hospodine, jáť miluji obydlí domu tvého, a místo příbytku slávy tvé."

  Za nemalých problémů s financováním stavby kostela se pak dodělávaly zbylé drobnosti až do roku 1840. Věž ke kostelu tehdy nebylo možné přistavět, pro ni se staršovstvo rozhodlo v r. 1884.

  Z dalších prací pak stojí za zmínku oprava fasády kostela v r. 1968, vymalování vnitřku kostela, které navrhl v r. 1981 Miroslav Rada původně s červeným křížem umístěným v kulatině, v r. 1984 byla věž pokryta plechem.

  Historie fary

  Brzy po stavbě dřevěného tolerančního kostela byla nad ním při cestě v r. 1789 postavena ze zbytku dříví malá dřevěná fara nákladem 597 zl 58 kr. Po třiceti letech za faráře Gerzy byla na jejím místě postavena přízemní fara z kamene, neboť ona dřevěná byla uznána jako "velmi chatrná".

  V roce 1889 za působení faráře J. V. Molnára pak bylo usneseno o postavení nové fary. Sbor byl tehdy předchozí stavbou věže kostela, koupí statku a hospody, pořízením varhan a zvonů finančně zcela vyčerpán, a proto bylo rozhodování o velikosti fary plné dohadů. Nakonec se začalo stavět v r. 1893. V dalším roce byla fara dostavěna nákladem 9000 zlatých a začala sloužit svému účelu.

  V r. 1948 za působení faráře Jiřího Cardy byl ze tří místností v 1. patře upraven bohoslužebný sál, který byl používán v zimních měsících až do roku 1997. Jedna místnost byla také na čas pronajata dětské poradně. V r. 1976 byla opravena střecha a venkovní omítky.

  Během posledních tří let se staršovstvo intenzivně zabývalo přestavbou fary, která začala koncem října r. 1997 v době, kdy byl sbor administrován z Letohradu. Fara byla upravena do dnešní podoby neobyčejnou rychlostí, která byla umožněna především díky píli a obětavosti členů a přátel sboru, a také díky prodeji bývalé fary a těžbě lesa v Čenkovicích. V patře byl vybudován byt pro kazatele a dva hostinské pokoje s příslušenstvím. V přízemí jsou sborové místnosti a kancelář. Celá budova byla opatřena novými rozvody a novou omítkou. To vše nákladem 3 milionů korun. Již koncem srpna 1998 se tak mohl na faru nastěhovat nový farář sboru s rodinou.