Chrámový sbor - ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

únor 2024

1.2. výuka náboženství ve škole
Hovory o víře pro dospělé od 18h
setkání střední generace 19.30
2.2. setkání s dětmi na faře od 13h
pátečníci od 19h
4.2. 5. neděle po Zjevení Páně
v 9h bohoslužby na faře se slavením Večeře Páně
8.2. výuka náboženství ve škole
Hovory o víře pro dospělé od 18h
9.2. staršovstvo
10.2. konfirmandi od 18h
11.2. neděle masopustní
v 9h bohoslužby na faře
14.00 bohoslužby v Pardubicích Theofil
14.2. popeleční středa
15.2. výuka náboženství ve škole
zkouška zpěvu od 16:30
Hovory o víře pro dospělé od 18h
16-18.2. zimní setkání seniorátní mládeže v HČ
18.2. 1. neděle v postním období
v 9h bohoslužby V KOSTELE
se slavením Večeře Páně s mládeží
20.2. kavárnička 9.30
22.2. výuka náboženství ve škole
Hovory o víře pro dospělé od 18h
setkání staršovstev HČ+Letohrad 19.30
25.2. 2. neděle v postním období
v 9h bohoslužby s Michalem Brandou
bohoslužby a pastorace v Žamberku od 13.30
29.2. výuka náboženství ve škole
zkouška zpěvu od 16:30

Chrámový sbor

Příští zkouška:
datumčaspoznámka
29. 2. 202416:30Termíny dalších zkoušek: 14.3., 23.3
Chrámový sbor na facebooku

O nás

Vítáme Vás na stránkách chrámového sboru evangelického kostela v Horní Čermné. Sbor vznikl v roce 1995, jako těleso, jehož hlavním posláním je podílení se na společném slavení liturgie. Při našich setkáváních se snažíme vytvářet příjemnou atmosféru otevřenou všem, kdo mají rádi duchovní hudbu.

chrámový sbor Velikonoce 2017

Pravidelně nás můžete slyšet každý rok při bohoslužbách na Hod Boží vánoční, Velikonoční a Svatodušní, při večerních bohoslužbách na 4. adventní neděli, na Velký pátek a na svátek Nanebevstoupení Páně.

Příležitostně vystupujeme i při dalších bohoslužbách a některých mimořádných a slavnostních příležitostech v našem farním sboru, jako jsou např. ekumenické bohoslužby, různá výročí, případně koncerty. Chrámový sbor zpívá rovněž při pohřebních shromážděních.

chrámový sbor Vánoce 2013

Zpěváci

Náš smíšený chrámový sbor sdružuje amatérské zpěváky převážně z obcí Horní a Dolní Čermná, Mistrovic a také z Ústí nad Orlicí a z Brna. Chrámový sbor vede varhaník a sbormistr Daniel Dušek.

Zastoupení jednotlivých hlasů je následující:

Soprán:
Geňka Dřímalová, Kristýna Jalaksa, Jana Holečková, Tereza Kellerová, Libuše Schindlerová, Markéta Spáčilová, Hana Šilarová

Alt:
Věra Dadáková, Hana Marková, Veronika Vlková, Lada Vokounová

Tenor:
Lukáš Brábník, Michal Petrželka, Tomáš Vacenovský

Bas:
Martin Brábník, Aleš Dřímal, Jakub Keller, Petr Spáčil

Velmi rádi mezi sebou přivítáme nové členy.

Pravidelná setkání sboru

Kdy: Sobota 18.00 (říjen - červen) nebo pátek v 19:00 (viz aktuální termín zkoušky na internetových stránkách).
Kde: Fara ČCE v Horní Čermné.

Bližší informace na tel.: 777 553 826 nebo na e-mail: dan.17@seznam.cz

chrámový sbor Vánoce 2010

Repertoár

Výběr repertoáru je nesen myšlenkou inspirovat se celkovým bohatstvím křesťanské vokální hudby jako velkým duchovním pokladem Evropy.

Snažíme se interpretovat skladby všech údobí, od starých středověkých anonymů přes bratrské písně a ženevské žalmy doby renesance, baroko, klasicismus, romantismus až po současnou tvorbu autorů vycházejících z katolické, protestantské i pravoslavné duchovní tradice. V posledních letech se zaměřujeme rovněž na nepísňové formy liturgické hudby, jako jsou např. duchovní moteta, responsoriální žalmy, části mešního ordinaria apod. Hlavním zdrojem při výběru repertoáru zůstávají skladby nacvičované na kurzech pro laické sbormistry a zpěváky pořádaných celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem a dále setkání Spolku evangelických církevních hudebníků (SECH). V případě staré hudby jsme ovlivněni tzv. poučenou interpretaci.

chrámový sbor Velikonoce 2009

Seznamujeme rovněž shromáždění s novými písněmi a liturgickými zpěvy, které budou součástí připravovaného nového evangelického zpěvníku.

Nahrávky některých skladeb jsou dostupné na těchto stránkách.


Aktuální repertoár

L. Halmos - Magnificat
Ch. H. Rinck - Otče náš
České a evropské vánoční zpěvy v úpravě Jiřího Churáčka - Danielis prophetia, Jméno Boží veliké, Dormi, dormi
A.Schreier - Missa pastoralis - "Čuj, Miko, čuj" L. Moravetz - Světlo jsi oblažující (Fós hilarion)
A. Gabrieli - Kyrie z Missa brevis
L. Halmos - Deus tu convertens
Z. Pololáník, V.Renč, L. Moravetz - Velebí má duše Hospodina
J.Augusta, M. Praetorius - Mládenec blahoslavený
Seger - Christus nobis natus est
F.X.Brixi - Motetto pastorale
C.Riedl úprava Nesem vám noviny
L. Moravetz - Gloria + Velebme vždy s veselím (14. st.)
In hoc anni circulo (Čechy 15.stol.)
Esteho žaltář - Pastýři stáda hlídali
T. Tallis - Ó lux beata trinitas
G. Pierluigi da Palestrina - Gloria Patri et Filio
A. Gabrieli - Kyrie z Missa brevis
Lodovico Grossi da Viadana - Exultate justi in domino
D. S. Bortňanskij - Za dar slova Bože milý
R. Dubra - Missa simlex
A. Bruckner - Locus iste
W.A. Mozart - Ave verun corpus
H. Schütz - Žalm 139
L. Moravetz - Kyrie, Sanctus, Agnus Dei
A. Tučapský - Pět velikonočních motet
A. Banchieri - Jubilate Deo
P. Eben - Žalm 31 Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým
P. Eben - Žalm 91 Ve stínu Božím kdo se ukrývá
P. Eben - Žalm 96/97 Veselte se nebesa
Z. Kodály - Stabat Mater
Ladislav Moravetz - Gloria in excelsis

chrámový sbor Vánoce 2008

Audia a videa chrámového sboru

rok 2023

Velikonoce
Paradisi Gloria - Piret Pormeister-Rips
Drop, drop, slow tears - Orlando Gibbons
Ave Verum corpus - Karl Jenkins

rok 2022

Vánoce
Aj čas vzácný přišel
Es ist ein Ros entsprungen
Gloria in excelsis Deo
Pastýři stáda hlídali
Solis praevia

rok 2020

Vánoce
Adventní nešpory

Velikonoce
Hudba na Velký pátek
Hudba na Velikonoční neděli

rok 2019

Vánoce
Hodie, Christus natus est - Rihards Dubra
bohoslužby na Boží hod vánoční 25.12.2019 - audio
Adventní nešporní bohoslužby 15.12.2019 - audio
Lob und Preis sei Gott dem Vater - Johann Sebastian Bach
Veselme se všickni nyní - arr. Jaroslav Krček
Bůh se nyní narodil - arr. Jaroslav Krček
Byla cesta, byla ušlapaná - moravská lidová
Veni redemptor gentium

rok 2018

Vánoce
Bogorodice djevo - Sergej Rachmaninov
Andělské když sbory pějí - Felix Mendelssohn Bartholdy
Zavítej k nám, Stvořiteli - Adam Václav Michna z Otradovic

Velikonoce
Agnus Dei - August Söderman
V noci té... - Ladislav Moravetz, Tomáš Adámek
Paradisi gloria - Piret Pormeister-Rips
Velikonoční sekvence - Zdeněk Angelik Mička
Ohturahu - Peep Sarapik

rok 2017

Vánoce
Hosana in excelsis - francouzská lidová, úprava Klaus Heizmann
All Bells in Paradise - John Rutter
Joy to the World - Georg Fridrich Händel, Isaac Watts
Magnificat - László Halmos
Psallite
Z nebe posel vychází - Adam Michna z Otradovic
1. píseň adventní - Adam Michna z Otradovic
2. adventní, Rorate Coeli - Adam Michna z Otradovic

Velikonoce
Ubi caritas - Ola Gjeilo
Miserere Mei - Antonio Lotti
O Crux Ave - Arthur Harmat
Crucem sanctam - Johann Michael Haydn
Agnus Dei - G. Battista Casali

rok 2016

Vánoce
Kdo zná to dítě - anglická koleda
Zavítej k nám, Stvořiteli - Adam Václav Michna z Otradovic
Pozdraveno budiž světlo - Jiří Pavlica
Omnis mundus jocundetur - Michael Praetorius
Buď bohu sláva - lidová z Franice
Adeste fideles - John F. Wade

Velikonoce
Ave Verum - Karl Jenkins
Jesu Kriste - Jan Hus
Pater meus - Antonín Tučapský
Žalm 22 - Ladislav Moravetz

rok 2015

Advent, Vánoce
Zavítej k nám, Stvořiteli - Adam Michna z Otradovic
Česká mše vánoční - Gloria - J. J. Ryba
Česká mše vánoční - Credo - J. J. Ryba
Rorando coeli - Kampanus-Vodňanský

rok 2014

Velikonoce
Benedictus - J.W. Kalliwoda
Sanctus - J.W. Kalliwoda
Kyrie - J.W. Kalliwoda
Kristus Pán vstal z mrtvých
O Crux Ave - Rihards Dubra
Kristus příklad pokory
Jesus, remember me

rok 2013

Advent, Vánoce
Otče náš - Ch. H. Rinck
Gloria (L. Moravetz) + Velebme vždy s veselím
Magnificat - L. Halmos
Danielis prophetia
Jméno boží veliké
Vítej, vítej děťátko

Velikonoce
Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých - Jiří Pavlica
Velikonoční - Karel Polanský
Kristus příklad pokory
O Crux Ave - Rihards Dubra

Tříkrálový koncert
Narodil se Kristus Pán
Missa Pastoralis - Josef Schreier

rok 2012

Advent, Vánoce
Halelujah - Missa Pastoralis - Josef Schreier
Agnus Dei - Missa Pastoralis - Josef Schreier
Hosana - Missa Pastoralis - Josef Schreier
Sanctus - Missa Pastoralis - Josef Schreier
Vzhůru pastuši - Missa Pastoralis - Josef Schreier
Credo - Missa Pastoralis - Josef Schreier
Christe eleison - Missa Pastoralis - Josef Schreier
Kyrie - Missa Pastoralis - Josef Schreier
Byla cesta ušlapaná
Rorando coeli - Kampanus-Vodňanský
Cantate Domino - J. S. Bach
Ecce panis angelorum - J. S. Bach
Kyrie - Josef Schreier
Vítej, Jezu Kriste

Velikonce
Pater meus - Antonín Tučapský

rok 2011

Advent, Vánoce
Ó ty radostný
Co se stalo přihodilo
Pastorella Srdce plesá - J. J. Ryba
Kyrie, Sanctus, Agnus Dei - Ladislav Moravetz
Jubilate Deo - Adriano Banchieri di Bologna

Velikonoce
Gloria in excelsis - Ladislav Moravetz
Laudate dominum omnes gentes - anonym
Victime paschali laudes - Rohův kancionál
Agnus dei
Stabat mater - Zoltan Kodaly
Miserere mei - Antonio Lotti

rok 2010

Advent, Vánoce
Motetto pastorale - Franz Xaver Brixi
Nesem vám noviny - Carl Riedel
Christus nobis natus est - J. Seger
Kyrie (Missa brevis) - Andrea Gabrieli
Světlo jsi oblažující - Ladislav Moravetz

Velikonoce
Agnus Dei - Rihards Dubra
Sanctus - Rihards Dubra
Gloria - Rihards Dubra
Tristis est anima mea - Antonín Tučapský
Pater meus - Antonín Tučapský

rok 2009

Velikonoce
Pange lingua - Anton Bruckner
Exsultate justi - Lodovico Grossi da Viadana

Za dar Slova, Bože milý - D. Bortniansky, G. A. Molnár

rok 2008

Locus iste - Anton Bruckner