Varhany - ČCE H. Čermná

ČCE Horní Čermná

PŘEHLED SETKÁNÍ

únor 2024

1.2. výuka náboženství ve škole
Hovory o víře pro dospělé od 18h
setkání střední generace 19.30
2.2. setkání s dětmi na faře od 13h
pátečníci od 19h
4.2. 5. neděle po Zjevení Páně
v 9h bohoslužby na faře se slavením Večeře Páně
8.2. výuka náboženství ve škole
Hovory o víře pro dospělé od 18h
9.2. staršovstvo
10.2. konfirmandi od 18h
11.2. neděle masopustní
v 9h bohoslužby na faře
14.00 bohoslužby v Pardubicích Theofil
14.2. popeleční středa
15.2. výuka náboženství ve škole
zkouška zpěvu od 16:30
Hovory o víře pro dospělé od 18h
16-18.2. zimní setkání seniorátní mládeže v HČ
18.2. 1. neděle v postním období
v 9h bohoslužby V KOSTELE
se slavením Večeře Páně s mládeží
20.2. kavárnička 9.30
22.2. výuka náboženství ve škole
Hovory o víře pro dospělé od 18h
setkání staršovstev HČ+Letohrad 19.30
25.2. 2. neděle v postním období
v 9h bohoslužby s Michalem Brandou
bohoslužby a pastorace v Žamberku od 13.30
29.2. výuka náboženství ve škole
zkouška zpěvu od 16:30

Varhany

Varhany umístěné v čermenském evangelickém kostele jsou dvoumanuálové s pneumatickou trakturou. Jsou vybaveny 18 rejstříky a pedálem. Mají sice nepodloženou, ale zajímavou historii. Byly vyrobeny firmou Jan Tuček Kutná Hora v roce 1915 a byly údajně určeny pro ruského cara Mikuláše II. Když byly odeslány na dlouhou cestu, zuřila 1. světová válka a v Rusku vypukla revoluce a varhany se do carského paláce nedostaly, ale zůstaly v Čermné.

Varhanní stroj je zasazen do starší varhanní skříně z roku 1858 pocházející z předchozích varhan vyrobených Eduardem Hanischem z králické varhanářské dílny. Skříň je svojí zdobností výrazně inspirována staršími barokními formami. Zvukově odpovídají pojetí varhanní hry v době svého vzniku, a tudíž jsou vhodné pro interpretaci skladeb z období romantismu a hudby 20. století. V roce 2001 byla v rámci restaurátorských prací v interiéru kostela obnovena původní barevnost varhanní skříně z roku 1858.

Varhany v Čermné slouží převážně k bohoslužebným účelům. Ale pravidelně již několik let se zde konají koncerty varhanní hudby v rámci Mezinárodního letohradského festivalu. Hrálo zde již mnoho vynikajících umělců. Všichni si nástroj chválili, hrálo se jim v Čermné dobře.